http://www.teachforsweden.se

Teach for Sweden erbjuder framtida ledare en chans att påverka svensk skola och ungas framtid. Genom ledarskapsprogrammet gör du en insats – för dig, barnen och samhället! Vi arbetar utifrån övertygelsen att både offentlig och privat sektor gemensamt behöver ta ansvar för att bidra till att Sverige har en skola där alla barn har lika förutsättningar att nå de uppsatta målen i skolan.

Är du intresserad av att veta mer om Teach for Sweden? Den 31/2 kommer de att bjuda på kaffe i kemihuset. Mer information hittar du på länken nedan.

Event på Facebook