Engagera dig i Amcip

Om du är intresserad av att vara en del av föreningen kan du välja att antingen söka styrelsen eller att ansöka om att bli medlem. Ansvarsområdena varierar men i slutändan arbetar alla för att få möjligheten att bo och jobba i Nordamerika. När du väl är styrelsemedlem eller medlem går du genom samma process för att få ditt internship.

Som engagerad i Amcip får man utöver hjälp med internship också hjälp med t.ex. visumprocess, försäkringar och CV-formalia. Alla som på något sätt är delaktiga kan också medverka på föreningsresor och mycket mer.

Styrelsemedlem

Som styrelsemedlem arbetar man med föreningens långsiktiga mål och även med att hjälpa medlemmarna. Styrelsen väljs vanligtvis under vintern varje år och man hjälper sedan till att rekrytera de studenter som vill bli medlemmar i Amcip under våren. Man som styrelsemedlem aktiv inom föreningen under ca. 16 månader – vårterminen under läsår två är dessutom föregående års styrelse fortfarande i Sverige.

Vilka ansvarsområden man har i styrelsen varierar. Styrelsens 6 poster är:

Ordförande – Som ordförande har man ansvar för att koordinera organisationen och för att organisera möten och träffar.

Kassör – Som kassör ansvarar man för ekonomi, fakturor och bokföring.

Sales Manager – Som sales manager samordnar man bidrag och annonsintäkter från svenska företag, samt hjälper medlemmarna som slutit avtalen.

Internship Coordinator (2 st) – Som internship coordinator är man första kontakt med nordamerikanska företag. Koordinerar även ansökningsprocessen och ser till att hela föreningen verkar professionellt i USA och Kanada.

Editor – Som Editor är man ansvarig för digitalt och tryckt material i marknadsföringssyfte. Varje år sammanställs också föreningens Internship Report av årets editor.

Medlem

Medlemsåret i Amcip består av flera olika delar. När man varit medlem i ungefär ett halvår brukar företag som intresserar sig för att komma i kontakt med chalmerister kontakta föreningen och fråga efter interns. Varje företag söker chalmerister med kompetenser från olika utbildningsinriktningar. På så sätt kan man få ett internship som ger erfarenhet inom ens egna fokusområden samtidigt som man får uppleva nordamerikansk kultur från insidan.

Varje företag söker interns för en given tidsperiod – normalt 3, 6 eller 12 månader. När företaget fått CV från Amcip kan medlemmen bli kallad till intervju (som ofta hålls via videolänk) och man kan därefter bli erbjuden jobb.

Företagen som söker chalmerister förväntar sig självklart drivna och duktiga studenter som avslutat sin kandidatexamen. Därför sker en ansökningsprocess med intervju innan man kan bli medlem. För att bli medlem finns inga betygskrav utöver att man skall kunna visa att man studerar andra året på Chalmers på någon av sektionerna (M, I, Z, Bt, K, TD, AT, Kf eller V).

Medlemmens ansvar under årets gång är att upprätthålla kontakten med företag och även att kontakta nya företag som stödjer Amcip genom annonsintäkter och bidrag.

Så söker du

Ansökningsprocessen är annorlunda beroende på om du väljer att söka styrelsen eller vill bli medlem. Ansökan till styrelsen sker oftast någon månad innan medlemsansökan.

För att bli styrelsemedlem och medlem skickas ett CV på engelska och personligt brev på engelska till contact@amcip.se. För att söka styrelsen skall du även rangordna de tre poster du föredrar mest i ditt personliga brev. Vi kommer sedan att kontakta  de sökande för att schemalägga en intervju. Datum för ansökan till föreningen finns under fliken news. Under fliken kan du även hitta event för dig som vill veta mer. Frågor är välkomna till info@amcip.se – vi svarar så snabbt som möjligt!

Sidan uppdateras löpande

För att söka till medlem så mailar du personligt brev och CV till anton.stjernholm.borjeson@amcip.se senast kl 15:00 den 7/5. Vi kommer att hålla intervjuer från den 8/5 till den 9/5 och meddelar dig senast fredag den 10/5 om du antas.
Sök!